Spolek Novohradská renesance se v roce 2019 zapojil do akce ,,SÁZÍME BUDOUCNOST".

Členové i příznivci spolku se zúčastnili výsadby novohradských původních odrůd ovocných stromů. Povedlo se tak vrátit do volné krajiny nemalé množství dřevin, které po staletí zdobily místní ovocné sady a aleje kolem cest. Mezi dobrovolníky byly i děti, které se s nadšením zhostily práce při výsadbě a první zálivky. Věříme, že stromy budou žít stejně dlouho jako jejich předchůdci, ze kterých byly použity rouby. Výsadba byla realizována pod odborným dohledem a s finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí MŽP ČR.

Foto z akce zde

 

 

Členové spolku spontánně vyvíjejí aktivity pro zachování kulturního děditství na různých místech Novohradska.  V novohradské krajině se nachází mnoho poničených křížků a Božích muk, jako by k nám promlouvaly o stinné minulosti...

torzo-v-krajině

 

Zrestaurovaná boží muka při cestě z Konratic k Chlupaté Vsi:

renovace kříže pro Konratice

nález podstavce z povalených božích muk v Konraticích

vztyčeni kamenné podstavy

finalni podoba božích muk v Konraticích

 

 

Zrestaurovaný křížek při cestě z Rychnova u N. Hradů k Hartůnkovu:

http://www.novohradska-renesance.cz/data/soubory/7_krizek-rychnov-hartunkov-2016.jpg

 

Zrestaurovaný křížek při cestě z Rychnova u N. Hradů ke vsi Konratice:

původní před poškozením

http://www.novohradska-renesance.cz/data/soubory/11_krizek-rychnov-konratice-puvodni-pred-poskozenim.jpg

nový po renovaci

http://www.novohradska-renesance.cz/data/soubory/10_krizek-rychnov-konratice-2014.jpg